Study

Software Development

Vorm de toekomst met code: Software Development creëert digitale oplossingen voor de toekomst.

Software Development

Wil jij leren hoe je software en apps maakt? Wil je leren hoe je betrouwbare en gebruiksvriendelijke software- en webapplicaties bouwt? Kies dan voor de Study Software Development van GradeMatch!

Als Software Developer ontwikkel je (onderdelen van) programma’s of websites. Jij zorgt ervoor dat ze werken. Het gaat niet alleen om het maken van nieuwe dingen. Je zorgt er ook voor dat bestaande software blijft werken. Een applicatie ontwikkel je vaak samen met anderen. Je moet dus goed kunnen luisteren naar de wensen en de ideeën van je collega’s en klanten. Is de applicatie klaar? Dan help je ook mee aan de implementatie ervan.

En wil je dat met een praktijkgerichte hbo-opleiding doen? Dan is de driejarige opleiding Software Development echt iets voor jou! Je gaat na het behalen van je propedeuse drie jaar studeren en werken tegelijk. Dit betekent, studeren met een baangarantie en iedere maand salaris ontvangen. Na je studie ontvang je het Hbo Bachelor-getuigschrift Software Development. En, als klap op de vuurpijl, studeer je af zonder studieschuld. GradeMatch betaalt jouw opleiding!

Startdata

De start van de Study Software Developement is flexibel en kan op elk gewenst moment beginnen. Dit geldt ook voor al onze andere Studies en Bootcamps.

Instapniveau

Wat ga je leren?

Certificaten

Dit ga je leren.

Een architect maakt een bouwplan. Of het nu gaat om de bouw van een huis of om het laten maken van een applicatie : alles begint bij het ontwerpen van een plattegrond. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden, restricties, voorwaarden, eisen en wensen. Waar moet de fundering op berekend zijn? Welke onderdelen staan met elkaar in verbinding? En wil de klant later eventueel nog kunnen aan- of uitbouwen? Software-architectuur bepaalt voor een groot deel de basiskwaliteit van het product. Een gedegen architectuur is dan ook een belangrijk ingrediënt voor het langetermijnsucces van een applicatie. Zo is deze in een belangrijke mate van invloed op de stabiliteit en de uitbreidbaarheid van de applicatie. En, ook niet onbelangrijk, het voorkomt dat het product (te) kostbaar wordt qua onderhoud en doorontwikkeling.

Software-ontwerp is het proces van het opstellen van het plan voor een software-applicatie, waarbij voldaan wordt aan de functionele eisen van een probleem en de niet-functionele randvoorwaarden niet worden geschonden. Wat (eisen) versus hoe (ontwerp) : Het ontwerpproces zet het “wat” om in het “hoe”.

In een software-ontwikkeltraject bevindt de implementatiefase zich na de ontwerpfase van de software maar voor de testfase. De implementatiefase bestaat uit het schrijven van de code ( programmeren ) aan de hand van de schema’s die ontwikkeld zijn in de ontwerpfase. Tijdens dit onderleer leren wij je in een hoog tempo het vak programmeren.

Het testen van software is het vaststellen in hoeverre de software aan de eisen voldoet. Hierbij is het van belang te weten wat er getest gaat worden ( het testobject ), de eisen, ( de testbasis ), wanneer er getest gaat worden en hoe er getest gaat worden ( methode ). Tijdens dit onderdeel zal uitvoerig worden ingegaan op deze aspecten.

Het beheren van software omvat allerhande werkzaamheden teneinde de ontwikkelde software in gebruik te nemen en in stand te houden. Van oudsher wordt het beheer van software onderverdeeld in een driedeling. Tijdens dit onderdeel wordt ingegaan op de deelgebieden functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer.

Binnen organisaties worden steeds meer opdrachten in teamverband uitgevoerd. Van een opdracht een project maken, vereist specifieke kennis en vaardigheden. Wat houdt projectmatig werken nu daadwerkelijk in? Wat is het verschil met je ‘gewone’ dagelijkse activiteiten? In een hoog tempo brengen wij je op het niveau dat nodig is om effectief projectmatig te kunnen werken. Je leert succesvol omgaan met belangrijke elementen als doelstellingen, taken, mensen en planning. Centraal tijdens dit onerdeel staan : Agile, SCRUM, DevOps, Prince.

Requirements Engineering is meer dan het verzamelen van eisen en wensen en deze doorgeven aan een ontwikkelteam. In dit onderdeel leer je bewezen en praktische technieken voor zowel het uitvragen van requirements als voor de analyse en het managen van requirements. Requirements Engineering is de meest essentiele fase van het softwareontwikkelproces. Immers, het geeft antwoord op de vraag : wat moet er exact gemaakt worden?

Bij het onderdeel Software Security staat het opdoen van kennis en vaardigheden omtrent het beveiligen van software centraal. Hierbij wordt onder andere ingegaan op hoe software security geïntegreerd kan worden in alle fasen van de softwareontwikkeling; veel voorkomende kwetsbaarheden in software en hoe hiermee om te gaan; het creëren van beveiligde software en het centraal stellen van ethische aspecten van software security.

Wat kun je na deze opleiding?

Een back-end developer ( ook wel back-end ontwikkelaar of back-end programmeur ) is iemand die verantwoordelijk is voor de back-end ( de achterkant ) van een website, applicatie of programma. Vaak zijn deze developers gespecialiseerd in een bepaalde programmeertaal of een specifiek framework. De focus van een back-end developer ligt op alles wat zich onder de ‘motorkap’ bevindt.

Een frontend developer ( ook wel front-end ontwikkelaar of front-end programmeur ) is iemand die verantwoordelijk is voor de front-end ( de voorkant ) van een website, applicatie of programma. Vaak zijn deze developers gespecialiseerd in een bepaalde programmeertaal of een specifiek framework. De focus van een front-end developer ligt op alles wat direct zichtbaar is voor de gebruiker. Belangrijke zaken die hierbij spelen zijn UX/UI, oftewel het optimaliseren van de gebruikersvriendelijkheid en het gebruikersgemak.

Een full stack developer is een allround software ontwikkelaar die vooral brede kennis heeft. Vaak wordt er een software engineer mee bedoeld die zowel front-end als backend kan programmeren. Meer specifiek is een full stack developer iemand die kennis heeft van de hele technology stack in een project.

FAQ

Nog vragen? Stel ze gerust.

Voor meer informatie of een kennismaking, bel of mail ons. We helpen graag. 

+31 (0)45 205 33 33
info@gradematch.nl

Tijdens de opleiding werk je in leer- en projectteams samen met medestudenten aan projecten. De opleiding gaat uit van fysiek onderwijs èn online onderwijs. We zijn in staat hiertussen flexibel te schakelen tot zelfs volledig online onderwijs. Zowel leren, projectwerk als toetsing zijn volledig onderbouwd en online uitvoerbaar. Je werkt in een inspirerende leeromgeving aan echte projecten en doet dit in samenwerking met bedrijven. Zo krijg je instructies, neem je deel aan workshops en bouw je kennis op die je nodig hebt. Er is in de opleiding veel aandacht voor je ontwikkeling onder begeleiding van een studiecoach.

De hbo-opleiding wordt volledig betaald door de opdrachtgevers van GradeMatch. Immers, studeren vanuit ons hbo-programma impliceert enerzijds dat je gaat studeren met een baangarantie vanuit onze opdrachtgever en anderzijds dat je bij het succesvol afronden van je hbo-opleiding geen studieschuld hebt richting onze opdrachtgever.

Om te studeren aan een hogeschool dient men in principe minimaal over een vooropleiding havo, vwo of mbo niveau 4 te beschikken. In sommige gevallen gelden er aanvullende eisen. Gelet op het feit dat onze hbo-opleidingen tevens een baangarantie opleveren, impliceert dat wij verder kijken dan alleen de vooropleiding(en). Zo krijg je een gesprek met een talentcoach alsmede een jobcoach. Zij bepalen samen of jij naast de juiste vooropleiding ook beschikt over de juiste mindset. Immers, studeren bij GradeMatch is niet niks. Het vraagt veel discipline, veel studietijd en vooral veel doorzettingsvermogen. En tenslotte maken diverse testen ook onderdeel uit van de selectieprocedure. Zodra alle signalen vanuit GradeMatch op groen staan en jij bent er klaar voor, ben je toegelaten tot onze hbo-opleiding.

Hbo-opleidingen voor het bachelor-getuigschrift duren meestal 4 jaar van ieder 60 ECTS-studiepunten. Daarvan omvat de voorbereidende fase 1 jaar en de hoofdfase 3 jaar. De hbo-opleidingen van GradeMatch bedragen gemiddeld 3,5 jaar, waarvan een half jaar voor fase 1 ( lees propedeuse ) en 3 jaar voor de hoofdfase. Tijdens de hoofdfase wordt studie met werk gecombineerd op basis van 4 dagen werken en 1 dag in de collegebanken.

Zodra jij de hbo-studie volledig en met succes hebt afgerond, ontvang jij het Bachelor-getuigschrift. Het succesvol afronden van een hbo-studie impliceert, net als in het reguliere hbo-onderwijs, dat jij gedurende je studieperiode 240 ECTS-studiepunten hebt behaald. In het eerste jaar moet je de volle 60 ECTS-studiepunten scoren om uiteindelijk een getuigschrift te ontvangen van je propedeuse. Daarna mag je verder gaan met de hoofdfase.

Direct aanmelden voor deze Study