Onze Visie & Initiatieven

Ontdek MVO met GradeMatch: Bouwen aan Duurzame Vooruitgang

Bij GradeMatch omarmen we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als de drijvende kracht achter ons bedrijf. Onze inzet gaat verder dan enkel economische waarde; we streven naar een blijvende positieve invloed op de samenleving en het milieu. Ontdek hoe wij bij GradeMatch ons inzetten voor MVO en hoe ook jij kunt bijdragen aan een duurzamere wereld.

Onze Visie op MVO

Duurzaamheid

Wij nemen concrete maatregelen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en omarmen duurzame bedrijfspraktijken. Van het bevorderen van energie-efficiëntie tot het minimaliseren van afval streven wij naar een gezonde planeet voor toekomstige generaties.

Sociale Verantwoordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid reikt verder dan onze kantoormuren. Door lokale initiatieven te ondersteunen, vrijwilligerswerk aan te moedigen en eerlijke arbeidsomstandigheden te waarborgen, willen we een positieve invloed hebben op het welzijn van de mensen in de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Zakelijke Ethiek

Eerlijkheid en transparantie vormen het fundament van GradeMatch. Wij streven naar ethisch gedrag in al onze zakelijke activiteiten en streven ernaar een lichtend voorbeeld te zijn van integriteit in de zakenwereld.

Doe Mee aan Onze Reis!

GradeMatch nodigt jou uit om deel te nemen aan onze missie voor een duurzamere toekomst. Ontdek hoe jij actief kunt bijdragen aan positieve verandering en samen met ons kunt bouwen aan een wereld waarin MVO de norm is.

Kies voor GradeMatch - Samen op weg naar Duurzame Vooruitgang!

Wil je meer weten over onze maatschappelijke activiteiten?

Rijden naar een Groenere Toekomst!

Bij GradeMatch erkennen we de impact van mobiliteit op het milieu. Een aanzienlijk deel van onze CO2-uitstoot komt voort uit de verplaatsingen van onze consultants in auto’s. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid serieus en werken we actief aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk.

Onze Duurzame Aanpak
Groenere Elektrische Alternatieven

Wij zijn toegewijd aan de overgang naar groenere en duurzamere vervoersmiddelen. Daarom stimuleren we het gebruik van elektrische alternatieven binnen onze organisatie. Onze consultants hebben de mogelijkheid om te kiezen voor elektrische voertuigen, waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt verminderd.

Flexibel Mobiliteitsbeleid
Bij GradeMatch geloven we in flexibiliteit. Daarom hebben we een mobiliteitsbeleid ontwikkeld dat aansluit bij de behoeften van onze consultants. Of het nu gaat om thuiswerken, gebruikmaken van duurzaam openbaar vervoer of het delen van elektrische voertuigen, we bieden diverse opties die niet alleen flexibel zijn maar ook de impact op het milieu minimaliseren.

Wat Betekent Dit Voor Jou?
Als klant, partner of medewerker van GradeMatch draag je indirect bij aan een duurzamere toekomst. Door te kiezen voor onze diensten ondersteun je niet alleen innovatie en expertise, maar ook ons streven naar milieuvriendelijke mobiliteit.

Samen Op Weg naar Duurzaamheid
GradeMatch is meer dan alleen een consultancybedrijf; we zijn pioniers op het gebied van duurzaamheid. Sluit je aan bij ons in deze reis naar een groenere toekomst en ontdek hoe wij, samen met jou, de impact van mobiliteit op het milieu kunnen verminderen.

Kies GradeMatch – Rijden naar een Groenere Toekomst, Samen!
Een Duurzame Toekomst Bouwen!

Bij GradeMatch begrijpen we dat elk bedrijf, hoe innovatief ook, te maken heeft met afval. Maar wij zien afval niet als een probleem; we zien het als een kans om verandering te creëren. Daarom hebben we ons tot doel gesteld om ons restafval te reduceren naar nul en tegelijkertijd te focussen op recyclebaarheid.

Onze Duurzame Aanpak
Reductie van Papierstromen

GradeMatch gaat voor papierloos! We nemen actieve stappen om papiergebruik te verminderen door over te schakelen naar digitale processen en het stimuleren van elektronische documenten. Zo verminderen we niet alleen onze papierafvalstroom, maar dragen we ook bij aan een groenere planeet.

Duurzaam Afvalbeheer op Kantoor
We onderzoeken voortdurend onze afvalstromen op kantoor en zoeken naar manieren om deze te verminderen en te optimaliseren. Door bewust te selecteren, recyclen en hergebruiken, verminderen we de impact van ons bedrijf op het milieu.

Hergebruik van Kantoormeubilair
Bij elke herinrichting van onze kantoren streven we ernaar om kantoormeubilair een tweede leven te geven. Door te hergebruiken verminderen we niet alleen afval, maar dragen we ook bij aan een circulaire economie.

Technologie met een Doel
GradeMatch geeft niet alleen om innovatie, maar ook om maatschappelijke verantwoordelijkheid. We geven laptops en telefoons een tweede kans door ze te doneren aan goede doelen en organisaties die ze kunnen gebruiken voor zinvolle doeleinden.

Wat Betekent Dit Voor Jou?
Wanneer je voor GradeMatch kiest, kies je voor een partner die verder gaat dan traditionele zakelijke praktijken. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst door actief bij te dragen aan afvalminimalisatie en hergebruik.

Samen Werken aan Een Duurzame Toekomst
GradeMatch nodigt je uit om deel uit te maken van deze duurzame reis. Kies voor een werkgever of partner die niet alleen resultaten levert, maar ook bouwt aan een wereld waarin afval een verleden is en duurzaamheid de norm.

Kies GradeMatch – Bouwen aan Een Duurzame Toekomst, Samen!

Bij GradeMatch staat ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-beleid volledig in het teken van energie, met een speciale focus op onze huisvesting. Ons doel is duidelijk: voor al onze kantoorpanden streven we naar groene energie, opgewekt uit duurzame bronnen zoals wind, zon en waterkracht. Hiermee zetten we concrete stappen naar een duurzamere toekomst.


Duurzame Energiebronnen
Wij omarmen de visie van Milieu Centraal Nederland bij het maken van keuzes over het type energie dat we inkopen. Met trots kiezen we voor groene energie, waarmee we niet alleen onze ecologische voetafdruk verminderen, maar ook bijdragen aan een schonere planeet.


Energie-efficiëntie in Huis
In onze kantoorpanden nemen we maatregelen om ons energieverbruik te verminderen. Door over te stappen op LED-lampen en het gebruik van energiezuinige apparaten te stimuleren, verminderen we niet alleen de kosten, maar dragen we ook bij aan een energiezuinige werkomgeving.


Onze Samenwerking, Onze Verantwoordelijkheid
Bij GradeMatch geloven we in samenwerking, ook als het gaat om het verminderen van onze ecologische impact. Samen met pandeigenaren zetten we stappen richting duurzaamheid, waarbij we de balans vinden tussen kostenbesparing en het creëren van een groenere toekomst.
Met GradeMatch ga je niet alleen voor innovatie; je kiest voor een partner die actief bijdraagt aan een energiebewuste en duurzame samenleving.


Join us on the green journey!

Duurzaam Inkopen met GradeMatch: Circulair en Lokaal, Voor Een Groenere Toekomst 
Bij GradeMatch omarmen we duurzaamheid als kern van ons inkoopbeleid. Wij streven naar een circulaire economie en kijken naar mogelijkheden om op een verantwoorde wijze in te kopen. Onze aanpak is niet alleen gericht op het verminderen van kosten, maar ook op het minimaliseren van onze impact op het milieu.

  • Circulaire Inkoopprincipes
    Ons inkoopbeleid is doordrenkt met circulaire denkwijzen. We stellen duidelijke leveringsvoorwaarden aan onze leveranciers om onze duurzaamheidsambities te versterken. Dit betekent dat we prioriteit geven aan producten en materialen die herbruikbaar zijn, gerecycled kunnen worden en die passen binnen een gesloten kringloopsysteem.
  • Lokale Aanwezigheid, Lokaal Inkopen
    Met onze lokale aanwezigheid streven we ernaar om zoveel mogelijk lokaal in te kopen voor en op onze kantoren. Dit gaat verder dan een kostenoverweging; we geloven in het ondersteunen van lokale gemeenschappen en het verminderen van de transport gerelateerde impact op het milieu.

Synergievoordelen en Duurzame Samenwerking
Bij GradeMatch kijken we niet alleen naar de kosten, maar ook naar waar synergievoordelen te behalen zijn. Samen met onze leveranciers streven we naar duurzame oplossingen die niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor de gehele keten. Door gezamenlijk te werken aan innovatieve oplossingen, verminderen we onze gezamenlijke ecologische voetafdruk.

Kies Voor Duurzaamheid, Kies Voor GradeMatch
Met GradeMatch gaat u verder dan een reguliere leverancier. U kiest voor een partner die actief streeft naar circulaire inkoop, lokale betrokkenheid en duurzame synergievoordelen. Samen bouwen we aan een groenere toekomst.

Kies GradeMatch- Voor Duurzaam Inkopen en Een Duurzame Toekomst!