Disclaimer

Aan de inhoud van deze website is de groots mogelijke zorg besteed en wordt ook als zodanig onderhouden. De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen met een informatief doel en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Desondanks kunnen er aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend. Veynex Recruitment B.V., h.o.d.n. GradeMatch, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onduidelijkheid, onvolledigheid of onjuistheden van de inhoud van de website. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie afkomstig van de website en dient deze informatie zelf op juistheid en volledigheid te toetsen. GradeMatch is niet aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van deze website en/of de inhoud daarvan.

Op de website kunnen diensten en (andere) werkzaamheden door GradeMatch worden aangeboden. Op alle overeenkomsten zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van GradeMatch van toepassing. Daarin is onder meer een beperking van de aansprakelijk opgenomen. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden kosteloos toegezonden.

GradeMatch staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie via internet, e-mail of via deze website. GradeMatch garandeert niet dat informatie die op voormelde wijze aan u wordt toegezonden u vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

Op de website kunnen links naar externe websites zijn opgenomen. GradeMatch is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke externe websites. GradeMatch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met dergelijke externe websites en/of links.